Các bạn có thể tham gia đóng góp ý kiến bổ sung cho Danh sách trắng đen các trường, nhà ở & thành phố tại Đức ở trang QuachVu.com bằng cách điền thông tin vào bảng khảo sát bên dưới.

"(Thông tin cần điền)" indicates required fields

Giới tính(Thông tin cần điền)
Hidden

Thông tin bạn muốn chia sẻ cho Danh sách trắng đen tại Đức

Nếu có thể, xin bạn ghi đúng 100% theo tên được ghi ở bên Đức của nơi này
Các bạn có thể kéo để chọn tên hoặc đánh liên tục cùng lúc 3-4 kí tự đầu của tên thành phố, danh sách sẽ tự động chạy đến tên thành phố bạn vừa nhập các kí tự đầu.
Bạn có thể chọn lí do chính, quan trọng nhất cho đánh giá của bạn ở đây. Các lí do khác và thông tin chi tiết xin bạn ghi ở phần bên dưới tiếp theo.
Lí do chi tiết & cụ thể cho việc đánh giá bên trên của bạn