Các bạn có thể tham gia đóng góp ý kiến bổ sung cho Danh sách độ tín nhiệm của các trung tâm tiếng Đức & Du học Đức tại Việt Nam ở trang QuachVu.com bằng cách điền thông tin vào bảng khảo sát bên dưới.

"(Thông tin cần điền)" indicates required fields

Giới tính(Thông tin cần điền)
Hidden

Trung tâm bạn muốn đánh giá tín nhiệm

Độ tín nhiệm(Thông tin cần điền)
A1: Độ tín nhiệm rất tốt, dịch vụ chuyên nghiệp & tận tâm, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm khi tham gia
A2: Độ tín nhiệm tốt, mọi người có thể yên tâm khi tham gia
B1: Độ tín nhiệm khá tốt, mọi người có thể tham gia
B2: Độ tín nhiệm khá, mọi người có thể tham gia
C1: Độ tín nhiệm trung bình khá, mọi người nên cân nhắc trước khi tham gia
C2: Độ tín nhiệm trung bình, mọi người nên cân nhắc kĩ trước khi tham gia
D: Độ tín nhiệm thấp, mọi người không nên tham gia
Nếu không biết bạn có thể bỏ qua
Nếu không biết bạn có thể bỏ qua
Lí do cụ thể cho việc đánh giá độ tín nhiệm bên trên của bạn đối với trung tâm này.